Get Adobe Flash player

Disciplines

 

Schetsen/ontwerpen

* Landschapsinrichting

* Cultuurhistorische elementen

* Openbare ruimtes

* Dorpsvernieuwing (gebiedsomgevingplannen)

* Stedenbouwkundige inrichtingsplannen

* Zorginstellingen

* Particuliere tuinen

* Bedrijfstuinen

* Natuurontwikkeling

* Pleinen

* Landgoederen

* Recreatie (campings e.d.)


“Werkbaar maken” van stedenbouwkundige plannen

* detaillering

* planuitwerking

* integrale aanpak: overleg met alle betrokken partijen en plannen passend in de omgeving!


Beplantingsplannen:

een goede duurzame assortimentskeuze aan de hand van een gedegen vooronderzoek naar de groeiomstandigheden ter plekke, zodat elke gekozen boom of struik de juiste is voor die plek en onder de beste omstandigheden kan uitgroeien tot een volwassen boom of heester.


Ondersteuning en advies: